BAO BÌ THỰC PHẨM

BAO BÌ CÔNG NGHIỆP

BAO BÌ THÔNG DỤNG

VÌ SAO CHỌN HANPAK ?

“Sự tín nhiệm của bạn, thành công của chúng tôi” là triết lý kinh doanh của HANPAK. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào chuyên môn hóa, phối hợp và quản lý tất cả các hoạt động để đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.”

Theo thống kê của các nhà môi trường trên thế giới, từ năm 1950 đến nay, thế giới đã sản xuất ra khoảng gần 9 tỷ tấn nhựa. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2 tỷ tấn nhựa được con người sử dụng, còn 7 tỷ tấn nhựa kia đang...

Đọc tiếp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương, các bộ liên quan xử lý tiêu hủy, di dời các container phế liệu. “Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức...

Đọc tiếp